تلفن : ۱۷-۳۶۶۵۸۸۱۵ ۲۵ ۹۸+
فکس : ۳۶۶۵۸۸۲۰ ۲۵ ۹۸+
تلفن مستقیم مدیریت فروش : ۳۶۶۵۳۵۵۰ ۲۵ ۹۸+
ایمیل : info@pcnco.ir   info@pooyeshcontrol.ir
آدرس : ایران ، قم ، میدان زین الدین به سمت میدان امام ، نبش کوچه ۱۱ ، پلاک ۱۹۴