معرفی واحد آموزش

 

واحد آموزش شرکت پویش کنترل مجری همایش های اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی و برگزارکننده دوره های آموزش تجهیزات اتوماسیون صنعتی می باشد.همایش ها و دوره های این واحد در مراکز آموزشی و نیز شرکت های مختلف ، از جمله دانشگاه صنعتی قم ، دانشگاه آزاد نطنز و بادرود ، موسسه آموزش عالی فیض کاشانی ، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، پتروشیمی کرمانشاه ، شرکت کالوپ ساوه ، شرکت الیاف ابریشم دلیجان ، پتروشیمی پردیس ، شرکت مپنا و…تشکیل شده است.